Kategorier
Generalforsamling Nyheder

Indlæg på Mærsk-generalforsamling, 13. marts 2024

Kritiske Aktionærer vil i år som mange gange tidligere fokusere på klimaet og CO2-udledningerne fra de aktiviteter Mærsk er med i. Selv om vi flere gange har erkendt, at selskabet gør noget, må vi som sidste år konstatere, at det ikke rykker. Ord er ikke nok.

Økonomisk Ugebrev har lavet en oversigt over CO2-udledningen fra rederiets egne aktiviteter, kaldet scope 1, over årene. Den viser, at det ikke at lykkedes at nedbringe rederiets direkte CO2-udledning de sidste 10 år. Ikke godt når man husker, at klimaspørgsmålet har været højt på selskabets dagsorden siden 2008 – efter spørgsmålet var rejst af Kritiske Aktionærer året før. De første år skete der lidt, men siden 2013 er udviklingen gået i stå, faktisk er udledningen steget en anelse.

Heller ikke når man ser på rederiets samlede udledning, Scope 1, 2 og 3, hele firmaet værdikæde, går det godt med at reducere udledningerne. En lille reduktion i 2023 men det er på baggrund af, at der er sket en opjustering af selskabets udledninger i 2022.

Man kan roligt sige, at indsatsen trænger til at blive bedre. Og det understreger, at det var en fejl at udbetale rekordhøje udbytter til aktionærerne i stedet for at prioritere klimaindsatsen. Selskabets ansvar er stort med en samlet udledning, der er op mod at være dobbelt så stor som hele Danmarks udledning.

På sidste års generalforsamling kritiserede vi, at selskabet havde arbejdet aktivt for at rederierne ikke skulle omfattes af den 15% skat OECD har indført for alle andre store multinationale selskaber. Siden er det kommet frem at rederiet også har modarbejdet en international EU-aftale om en afgift på CO2-udledninger fra skibe i EU. Igen havde rederiet fået den danske stat til at arbejde for rederiets synspunkt, her om at afgiften kun skulle gælde for intern transport i EU. Denne gang lykkedes det ikke, EU vedtog en international CO2-afgift for skibe. Vil ledelsen beklage dette forsøg på at modarbejde et internationalt initiativ til at nedbringe rederiernes CO2-udledning.

Endelig et spørgsmål om en truende miljøkatastrofe fra Stålvalseværket i Frederiksværk. Udsivninger fra det efterladte slaggebjerg truer med at forurene Roskilde Fjor og Kattegat. Rederiet var hovedaktionær i valseværket da slaggebjerget blev skabt. Kan vi få selskabets garanti for, at det ikke løber for regningen men vil betale sin andel når den truende forurening skal stoppes.

Frank Aaen, Kritiske Aktionærer