Kategorier
Generalforsamling Nyheder

Rockwool fik besøg 10. april 2024

Lotte Thurøe Andersen og Frank Aaen deltog i Rockwools generalforsamling. Det var Lotte, der førte ordet for os:

 • Kritiske aktionærer har med glæde noteret sig, at Rockwool har et mål om at nedbringe selskabets CO2udledning. Den grønne omstilling haster og særligt de store udledere og virksomheder har et samfundsansvar i at nedbringe deres CO2udledning hurtigst muligt og mest effektivt. Byggesektoren står for en stor andel af CO2udledningen både globalt og nationalt og derfor skal den grønne omstillingen tages seriøst i denne sektor. Og her vil vi sætte spørgsmålstegn ved om rockwool har valgt den mest effektive strategi for at reducere udledningerne.
 • Ledelsen i Rockwool udtaler, at reduktionerne i særlig grad skal komme ved at konvertere til såkaldt grøn strøm i produktionen og samtidig udbrede brugen af biogas. For det første vil vi påpege, at en udbredt brug af biogas er problematisk af flere årsager, og flere eksperter har udtalt at elektrificering er en bedre vej at gå. 
 • Men helt grundlæggende er problemet, som vi ser det, at rockwool i meget lille grad fokuserer på energieffektivitet i deres produktudvikling. Altså det faktum, at denne velrenommerede producent af isolering i meget lille grad kigger på produktion af alternative isoleringsmaterialer, der er langt mindre energitunge at producere. Sagen er jo den, at kerneproduktet, stenuld (eller ”Rockwool”) er meget meget energikrævende at producere.
 • Når ledelsen har udtalt sig om denne problemstilling til fx Børsen, anføres brandsikkerhed som den primære årsag til, at stenuld må anses for at være det bedste isoleringsmateriale, bl.a. fordi alternative isoleringsmaterialer kræver langt flere gipslag og brug af øvrige byggematerialer for at opnå samme brandsikkerhed som stenuld.
 • Men her vil vi opfordre virksomheden til at søsætte flere forskningsprojekter i alternative isoleringsmaterialer – herunder hvordan man kan øge brandsikkerheden ved fx at behandle papir- og træfiberisolering. Fordi i den grønne omstilling, har virksomheder som rockwool også et ansvar i at undersøge, hvordan man vil nedbringe energiforbruget.
 • Det er positivt at øget elektrificering er en del af rockwools strategi. Men, der kommer til at være lang kø ved elnettet når fx hele den danske og europæiske vognpark skal elektrificeres samtidig med at andre store virksomheder forhåbentlig også overgår til elektrificering.
 • Rockwool skal i fremtiden bruge halvanden gang energiøen i Nordsøen – det er et meget markant energiforbrug der er tale om. Derfor vil vi på det kraftigste opfordre rockwool til at vælge en mere radikal grøn omstilling – nemlig at søge mod et mindre energikrævende produkt.
 • Byggeriet er som sagt en af de store CO2-udledere i Danmark. Fra politisk hold er der et stort fokus på at nedbringe CO2-udledningen.
 • Derfor kan der forventes mere lovgivning på det område for at nedbringe CO2-udledningen indenfor byggesektoren.
 • Derfor vil efterspørgslen efter miljø- og klimavenlige isolering med sikkerhed være et stort vækstmarked i de kommende år – hvorfor vi mener også at alternative isoleringsmaterialer vil være en god forretning at satse mere på – hvorfor det bør være en del af virksomhedens strategi.
 • Slutteligt vil jeg anføre at: Vi er enige i det synspunkt, at Rockwool bør forlade i Rusland på grund af aggressionskrigen mod Ukraine.  Samtidig bakker vi naturligvis op om, at virksomheden giver støtte til genopbygningen af Ukraine. Her kan et forslag være, at virksomheden erklærer, at hver en krone virksomheden tjener i Rusland går ubeskåret til Ukraine – på denne vis kan rockwool også sikre, at skattebetalingen til den russiske stat ikke overstiger støtten til Ukraine.
 • Tak for ordet.