Kategorier
Generalforsamling

Stemt ned med 99,99% på Vestjysk Banks generalforsamling

Kritiske Aktionærer deltog mandag den 31. juli i Vestjysk Banks generalforsamling i Lemvig. Vores og andres kritik – se nedenfor – blev stemt ned af storaktionærerne. 99,99 % sagde ja til forslaget, der fuldfører statens salg af dens aktieandel på 82 %. Men blandt tilhørerne og i lokalsamfundet var der mere lydhørhed end blandt dem, der lige har købt banken af staten for en slik og på forhånd havde et overvældende flertal.

De nye ejere fik banken for et latterligt beløb – 1 kr. per aktie. Med salget kan staten bogføre et milliardtab. Selv Berlingske Tidende har kritiseret dette salg. Selv om de mener, privatisering er bedst, er de kritisk over for tidspunktet. Staten skulle i givet fald vente til bedre tider.

Mens regeringen taler om at flytte arbejdspladser og hjælpe den økonomiske udvikling i de  yderste områder i landet, så sælger man en bank, der kunne fremme en udvikling, og accepterer, at der lovgivningsmæssigt sættes grænser for denne banks udvikling. Til skade for den lokale udvikling

Status er:

– ud over det milliardbeløb staten har tabt, forærer men nu et skatteaktiv (et skattefradrag) til en værdi af 626 millioner kr. til de nye ejere, en skatterabat, der stort set ville forsvinde, hvis staten beholdt banken og dermed værdien af skatteaktivet.

–  EU er brugt som trussel/argument for statens salg, men hverken banken eller staten har overtrådt EU’s regler om statsstøtte. Det er en ren politisk beslutning om salg på et tidspunkt hvor banken efter krisen nu fungerer fint.

– til gengæld har EU fremsat en række krav, der vil indskrænke bankens omfang i form af færre ansatte, færre afdelinger eller andre besparelser og som sætter krav for hvor meget banken kan udvikle sin virksomhed i de kommende år.

Frank Aaen udtaler at han er sikker på, at bankens ledelse stort set er helt enig i denne kritik, men staten – læs Finansministeriet – ville af ideologiske grunde have banken solgt.

Til skade for statskassen og lokalområdet. Til glæde for de investorer, der nu kan se frem til en stor fortjeneste.