Kategorier
Generalforsamling

Kritiske Aktionærer, beretning 2023

Vi har deltaget i 5 generalforsamlinger siden sidste beretning, DSV, Carlsberg, Danske Bank, NOVO og Mærsk.

DSV, ekstraordinær generalforsamling, 22/11 2022.

Frank Aaen deltog.

DSV, der er dominerende inden for lastbiltransport holdt ekstraordinær generalforsamling i november sidste år. På baggrund af et markant stigende overskud ville de have generalforsamlingens tilslutning til en ekstraordinær udbyttebetaling til aktionærerne. Forslaget betød at den samlede udbyttebetaling på et år kom op på 17 milliarder kr. Virksomheden pralede med det store overskud, vi spurgte om baggrunden, som de helst ikke ville tale om. Vores udsagn var at ledelsen og virksomheden ikke havde været mere dygtige, de havde bare scoret på inflationen betalt af forbrugerne. På den baggrund stillede vi to forslag. At selskabet skulle tilslutte sig forslaget om at betale 15 % i skat af den ekstraordinære fortjeneste. For det andet at udbetale en ekstra løn til de ansatte, der både sikrer fortjeneste og som forbruger betaler overskuddet. Begge forslag blev afvist.

Efter generalforsamlingen så vi de senere års regnskaber igennem og kunne konstatere at DSV i flere år havde udbetalt mere i udbytte end selskabet havde haft i overskud efter skat. Vi skrev til dem og fik beregningen bekræftet. De havde for mange penge i kassen og ville nedbringe kassebeholdningen ved at udbetale udbytte.

Temaet om hvem der skulle have del i overskuddet fik vi den 12/12 2022 bragt et indlæg om i Børsen. Topdirektører i Coloplast og Lundbeck advarede mod høje lønstigninger fordi det ville øge inflationen. Samme selskaber havde som DSV udbetalt milliarder i udbytte uden betænkelighed om det ville fremme inflationen. Man kan roligt sige, at deres argumentation er hyklerisk.

Carlsberg generalforsamling, 7. februar 2023.

Frank Aaen deltog.

Vi fulgte op på et emne fra sidste år, menneskerettighederne i Xinjiang-provinsen, Kina. Sidste år bedyrerede man, at alt var i orden, men siden har TV2 og Danwatch fremlagt nye afsløringer, bl.a. dokumentation for, at Carlsberg-bryggeriet i Xinjiang- provinsen, Wusu direkte og via en underleverandør samarbejder med styrets arbejdsprogrammer, der omfatter tvangsarbejde.

Carlsberg har på kritik henvist til deres ESG-rapport om miljø, social ansvar og god ledelse, men den har vi læst og der er Xinjiang kun nævnt en gang, nemlig i versigten over selskabets bryggerier i Kina, intet konkret.

Carlsberg har offentligt henvist til, at de laver forskellige undersøgelser men da vi spurgte om de blev offentliggjort, var svaret nej, det ville være meget besværligt. Dog blev der lovet en større redegørelse.

I forlængelse heraf afviste selskabet forslag fra AkademikerPension og LD Fonde om at selskabet skulle forpligte sig til at offentliggøre rapporter. Man kan roligt konkludere, at Carlsberg er nervøs for sanktioner fra det kinesiske styre.

Danske Bank, 16. marts 2023

Frank Aaen deltog.

Hovedtemaet var Danske Banks sorte investeringer.  Danske bank har offentliggjort, at deres investeringer står for CO2-udledning på 41 nilliarder ton C02, næsten svarende til hele Danmarks udledning. Både vi og Mellemfolkeligt Samvirke havde stillet forslag om at banken skulle stoppe nye investeringer i fossile selskaber og nedbringe eksisterende investeringer i selskaber, der fortsat efterforsker efter nye fossile produktioner. Vi begrundende vores forslag med følgende: ”Det allerførste, vi som samfund kan gøre for at udfase de fossile brændsler, er at holde op med at etablere ny olie- og gasproduktion. At etablere ny langsigtet produktion er ganske enkelt ikke foreneligt med behovet for gradvis udfasning”. Begrundelsen, der svarede til vores forslag, var et ordret citat fra Danske Banks direktør Carsten Egeriis, men det ændrede ikke bestyrelsens afvisning. De grønne forslag blev planmæssigt nedstemt. Vi støttede Caroline Bessermann fra Klimabevægelsen og Den Grønne Ungdomsbevægelse, der stilede op til bestyrelsen. Hun holdt en fremragende tale men blev ikke valgt. Det havde ellers været godt for både miljøet og banken.

NOVO, 23. marts 2023.

Peder Hvelplund og Frank Aaen deltog.

Vi havde stillet forslag om at NOVO skulle sænke priserne på medicin svarende til at selskabets rekordoverskud faldt med 25 milliarder kr. Dermed ville overskuddet komme på niveau med overskuddet i årene 2015 til 2017. Hvis faldet i overskuddet blev modsvaret af et fald i udbytterne til aktionærerne, kunne NOVO fortsætte udvikling og andre aktiviteter på uændret niveau. Peder gjorde opmærksom på, at NOVOs insulinproduktion startede med at hente patentfri viden fra Canada men nu benyttede patenter til at kunne kræve de høje priser. Ved at sænke priserne kunne NOVO give et vigtigt signal til medicinalindustrien om ikke at være grådig. Frank tog fat i bestyrelsens argument mod vores forslag, herunder at der skulle være penge til innovation, men det kunne netop opnås ved at reducerer de stigende udbytter. I det hele taget rører aktionærerne ikke en finger og selskabet har slet ikke brug for aktionærer. Novo-fonden er rigelig til at sikre selskabets kapitalgrundlag.

A. P. Møller – Mærsk, 28. marts 2023.

Lisbeth Bech-Nielsen og Frank Aaen deltog i den virtuelle generalforsamling.

Vi havde stillet 3 forslag: 1) rederiet skulle arbejde for at rederierne blev omfattet af den 15 pct. skat OECD har vedtaget for store multinationale selskaber, 2) rederiet skal støtte, som EU har foreslået, et solidaritetsbidrag beregnet på selskabers overnormale profit, og 3) selskabet arbejder for at få ophævet DIS-lovens § 10 så alle søfolk på rederiets skibe frit kan forhandle overenskomster. Alle tre forslag blev afvist. Lisbeth tog fat i spørgsmålet om skat ved at henvise til at selskabet havde udtalt sig positivt over for at betale mere i skat bare det skete globalt. Alligevel havde rederiet arbejdet for at rederier ikke skulle omfattes af den globale skat EOCD har vedtaget. Rederierne blev ikke omfattet. Frank tog fat i, at selskabet i stedet for at udbetale enorme udbytter skulle bruge en betydelig andel af året indtjening til at styrke den grønne omstilling.

Vi har ud over generalforsamlingerne bidraget til en film om Rockwools manglende miljøhensyn ved etablering af en ny fabrik i USA. Vi havde desværre ikke tid til at deltage i Rockwools generalforsamling for at rejse dette spørgsmål og selskabets aktiviteter i Rusland.