Kategorier
Nyheder

Stop salget af TDC-aktier til kapitalfond

Fredag den 16. marts 2018 deltog Kritiske Aktionærer ved Frank Aaen og Jonas Kylov Gielfeldt i TDCs generalforsamling. Frank holdt et indlæg med skarp kritik af at bestyrelsen anbefaler salg af aktier til et konsortium, der omfatter et selskab, der bruger skattely. Macquarie, der efter planen skal have 50 % af aktierne, har tidligere  trukket 12 milliarder kr. ud af lufthavnen i Kastrup uden at betale skat. Og TDC har jo før været hærget af kapitalfonde, der har trukket måske 50 milliarder kr. ud – uden at betale skat. Det er en hån at TDC nu igen skal i hænderne på en kapitalfond. Det er skammeligt, at det er 3 pensionskasser, ATP, PFA og PKA (der skal have de andre 50%) samarbejder med en skattesky kapitalfond. Vi prøvede at få pensionsselskaberne til at deltage i debatten, men det havde de ikke lyst til.

Nedenfor er vores indlæg.

TDC-generalforsamling, 16/3 2018

Jeg har et par spørgsmål, først til bestyrelsen.

Hvordan kan bestyrelsen anbefale salg til et konsortium, der omfatter et selskab som Macquarie, der er baseret i et skattely?

Jeg spørger ikke mindst fordi dette selskab i den grad har dårlige erfaringer med kapitalfonde, der har suget penge ud af koncernen i form af udbytter og rentebetalinger til selskaber i skattely. 50 mia. kr. er fra TDC til skattely er det opgjort til. Og bestyrelsen er vel klar over, at der i dag kører store sager mellem det danske skattevæsen og de kapitalfonde, der gennem tider har ejet TDC.

Lige som der i dag i forbindelse med lufthavnen i København kører en skattesag mellem bl.a. Macquarie og skat, en sag, der omfatter et beløb på over 700 millioner kr. Det er beregnet, at Macquarie har tjent 12 milliarder kr. på at eje en andel af lufthavnen

Og man ved vel, at Macquarie har nul ansatte i Danmark og holder til i en bygning tæt herved – Harbour House, Sundkrogsgade 21 – generalforsamlingen holdes i samme gade, nummer 5. I nr. 21 er det registreret at 576 firmaer holder til! Der er vist ikke meget aktivitet i de selskaber.

Hvordan kan bestyrelsen finde på at anbefale aktionærerne at sælge til endnu en kapitalfond?

Og i den forbindelse vil jeg spørge Macquaries repræsentanter, der vel er her som både byder og nuværende aktionær, om de kan bekræfte at selskabet aldrig har betalt skat i Danmark? Jeg har i hvert fald spurgt selskabet, der i en mail bekræfter, at de ikke har betalt skat i Danmark.

Og så har jeg spørgsmål til de tre pensionsselskaber, der sammen med Macquarie byder på TDC. Jeg går ud fra at ATP, PFA og PKA er til stede som nuværende aktionærer og tilbudsgivere.

Hvordan kan danske pensionsselskaber gå i samarbejde med en kapitalfond, der i den grad er kendt for brug af skattely og manglende lyst til at betale skat? Og som på forhånd har sagt, at de vil have et afkast der er tocifret – betalt af kunderne og sendt ud af landet. Macquaries afkastkrav er på mere end 2 milliarder kr. om året – og må man gå ud fra – som de skattefrit kan sende ud af landet.

Jeg kender jeres standardsvar, at I går ud fra, at det er lovligt. Det må man jo spørge om i relation til de mange retssager, der kører, bl.a. mod Macquarie, men under alle omstændigheder er der forskel på danske pensionskasser, det betaler skat og hvor overskuddet efter skat går til danske pensionister – og så en kapitalfond, der er kendt for ikke at betale skat og hvor overskuddet i hvert fald ikke tilfalder danske pensionister.

Hvad er grunden til det. Det er jo rent DONG og Goldman Sachs, det der foregår her. Og lige som med GS, der ikke havde særlig forstand på Dongs vindenergi, har Macquarie ikke forstand på teleselskaber ud over at de er medejer af nogle masteselskabet rundt omkring.

Min opfordring til pensionskasserne er helt klar og enkel: drop det projekt med Macquarie, gå selv ind med den fulde kapital, evt. i samarbejde med andre pensionskasser. Jeg forventer en kommentar. Og min opfordring til øvrige aktionærer: Sælg ikke til et konsortium omfattende et selskab, der bor i et skattely.